hidegháború

A hidegháború. Ismertesse a klasszikus hidegháború idején (1947-1962) zajló legjelentősebb ... Hruscsov – Kennedy a kubai válság idején (karikatúra ...

amerikai atom-tengeralattjáró. 1957 brit hidrogénbomba, amerikai interkontinentális rakéta interkontinentális rakéta (6000 km) ...

A legyőzött országok gazdasága romokban hevert, elvesztették katonai erejüket és átmenetileg ... A győztes Nagy-Britannia gazdasága is megrendült, teljesen.

a) Milyen közvetlen előzmények vezettek a kubai rakétaválság kialakulásához? b) Miért tért el a válság tizenhárom napja a korábbi hidegháborús ...

karikatúráján Brezsnyev szovjet és Reagan ... kommunista tömb országaiban is jelen- tek meg írások a témáról, ... felbomlásához, a szövetségesek együtt-.

A kelet–nyugati viszony szisztematikus vizsgálata alapján arra a ... Azt is fontos leszögezni, hogy ennek az új modellnek a fő jellemzői lénye-.

szovjet blokk politikája, mind pedig a kelet–nyu- ... katonai-politikai tömb antagonisztikus ... felbomlásával szűnt/szűnhetett meg.

Az európai hatalmak gyarmati uralma már az első ... mogatta a gyarmati rendszer helyreállítását, sőt ... Az Oszmán Birodalom felbomlása után a térség.

Amikor célszerű, a tanulmány ezeket röviden megemlíti. Hasonlóképpen leszögezendő, hogy jelen tanulmány energiapolitikai szempontból a XX. század meghatározó ...

A jelentés kül- és biztonságpolitikai fejezetében a bizottság megálla- pította, hogy Finnország Európa perifériáján helyezkedik el, geopolitikai.

Investigation – Szövetségi Nyomozó Iroda) jogköre. A terrorizmus elleni harc jegyében felhatal- mazták a biztonsági szerveket, hogy fokozzák az ilyen irányú ...

Fultoni beszéd. • 1947: Truman-doktrína. • 1947. Zsdanov-doktrína. • 1947. KOMINFORM. • 1948. Marshall-terv. • 1949. KGST és NATO. • 1955. Varsói Szerződés.

13 дек. 2018 г. ... Elnök: Stefano Bottoni Ph.D. (MTA BTK Történettudományi Intézet). Kalmár Melinda Ph.D. (Szegedi Tudományegyetem): Majdnem totálistól a.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.